Kováčová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kováčová, Kúpeľná 66, Kováčová, 962 37 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 544 53 46

počet obyvateľov: 1552
rímskokatolíkov: 776

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Gorazda (1995)
celodenná adorácia: 27.7.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.