Mgr. Marek Hraňo


Dátum ordinácie: 18.06.2005

01.07.2021 - súčasnosť
Farár - Kováčová [Farnosť]
10.02.2016 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
15.02.2014 - 09.02.2016
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.10.2011 - 30.06.2015
Štúdium - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.07.2010 - 30.06.2021
Farský administrátor - Terany [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2010
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.07.2005 - 30.06.2007
Kaplán - Partizánske - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.