Dobrá Niva


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrá Niva, SNP 112/14, Dobrá Niva, 962 61 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 538 23 78

počet obyvateľov: 1839
rímskokatolíkov: 672

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1254)
celodenná adorácia: 29.9.

Filiálky:
Babiná
počet obyvateľov: 538
rímskokatolíkov: 214
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Matúša (1254)
celodenná adorácia: 19.4.
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v resocializačnom centre v lokalite Poloma (2016)
Michalková
počet obyvateľov: 37
rímskokatolíkov: 17
Podzámčok
počet obyvateľov: 542
rímskokatolíkov: 297
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jána Krstiteľa (2002)
celodenná adorácia: 17.6.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.