Mgr. Marián Mlynárik


Dátum ordinácie: 27.07.1996

20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2015 - súčasnosť
Farár - Dobrá Niva [Farnosť]
01.07.2005 - 30.06.2015
Farár - Horná Ždaňa [Farnosť]
15.10.2002 - 30.06.2005
Farár - Detvianska Huta [Farnosť]
01.07.1999 - 14.10.2002
Administrátor - Detvianska Huta [Farnosť]
01.11.1996 - 30.06.1999
Duchovný - Diecézna charita
* duchovný pre Dom sv. Alžbety

01.08.1996 - 30.06.1999
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.