Tajov


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tajov, Tajov 60, 976 34 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 72 31

počet obyvateľov: 652
rímskokatolíkov: 390

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592)
celodenná adorácia: 31.5., 20.9.
Kaplnka Sedembolestnej P. Márie – kalvárska (1873)

Filiálky:
Kordíky
počet obyvateľov: 470
rímskokatolíkov: 300
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Navštívenia Panny Márie (1928)
Králiky
počet obyvateľov: 707
rímskokatolíkov: 380
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Dobrého pastiera (2003)

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.