Mgr. Jozef Petrík


Dátum ordinácie: 18.06.2000

01.08.2016 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.07.2006 - súčasnosť
Farár - Tajov [Farnosť]
01.07.2003 - 30.06.2006
Farský administrátor - Tajov [Farnosť]
01.09.2002 - 30.06.2003
Kaplán - Brezno - mesto [Farnosť]
01.07.2002 - 31.08.2002
Kaplán - Čierny Balog [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2002
Kaplán - Detva [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.