Riečka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Riečka, Riečka č. 35, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 72 06

počet obyvateľov: 695
rímskokatolíkov: 450

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (1858)
celodenná adorácia: 9.8., 18.12.

Kňazi vo farnosti:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.