Mgr. Radoslav Bujdoš


Dátum ordinácie: 18.06.2005

01.07.2022 - súčasnosť
Farský administrátor excurrendo - Banská Bystrica - Belveder [Farnosť]
01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Riečka [Farnosť]
01.05.2021 - súčasnosť
Výkonný manažér - Dom Božieho milosrdenstva, n. o. Banská Bystrica - Belveder
27.09.2013 - súčasnosť
Riaditeľ - Diecézna charita
27.09.2013 - súčasnosť
Riaditeľ - Charitatívno-sociálne centrum - Banská Bystrica [Charita]
01.07.2011 - 30.06.2022
Farský administrátor excurrendo - Riečka [Farnosť]
* Farnosť administrovaná z farnosti Banská Bystrica -Belveder

01.04.2008 - 30.06.2022
Farský administrátor - Banská Bystrica - Belveder [Farnosť]
01.04.2008 - súčasnosť
Duchovný správca - Dom Božieho milosrdenstva, n. o. Banská Bystrica - Belveder
01.12.2005 - 31.03.2008
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2005 - 30.11.2005
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.