Banská Bystrica - Stará Sásová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová, Na Tále 3089/10, Banská Bystrica, 974 11 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 417 36 97

počet obyvateľov: 6200
rímskokatolíkov: 1300

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (1350)
celodenná adorácia: 16.6., 30.11.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Tibor Janúch SDB (Farský administrátor excurrendo)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.