Mgr. Tibor Janúch SDB


Dátum ordinácie: 06.01.1984

01.07.2023 - súčasnosť
Farský administrátor excurrendo - Banská Bystrica - Stará Sásová [Farnosť]
02.10.2015 - 30.06.2016
Farský administrátor excurrendo - Banská Bystrica - Stará Sásová [Farnosť]
01.10.2011 - súčasnosť
Farský administrátor - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.07.2010 - 30.09.2011
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
15.08.1997 - 30.06.2010
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.11.1990 - 14.08.1997
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
07.01.1984 - 31.10.1990
Mimo pastorácie - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.