Banská Bystrica - Podlavice


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Podlavice, Skubínska cesta č. 6, Banská Bystrica - Podlavice, 974 09 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 414 63 93

počet obyvateľov: 4404
rímskokatolíkov: 2161

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Svätého Ducha (2007)
celodenná adorácia: 4.3., 1.9.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.