Ing. Mgr. Juraj Adamkovič


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.07.2020 - súčasnosť
Farár - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2020
Farský administrátor - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
09.01.2018 - 31.01.2018
Farský administrátor - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
02.07.2002 - 30.06.2018
Duchovný správca - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.07.1997 - 30.06.2003
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre pre pastoráciu v zdravotníctve [Rada KBS]
* 2015 - 2018

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.