Podhorie


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Podhorie, Podhorie 87, 969 82 (Sídlo)

Kontakty:
0949 284 248

počet obyvateľov: 329
rímskokatolíkov: 309

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Návštevy Panny Márie (1718)
celodenná adorácia: 2.7.

Filiálky:
Močiar
počet obyvateľov: 162
rímskokatolíkov: 150
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1782)
celodenná adorácia: 7.10.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Tomáš Štefina (Farský administrátor excurrendo)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.