Svätý Anton


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Svätý Anton, Svätý Anton 457, 969 72 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 693 11 02

počet obyvateľov: 1231
rímskokatolíkov: 749

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Antona, opáta (1779)
celodenná adorácia: 29.1.
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (1722)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1748)
Kaplnka Ducha Svätého (2019)

Filiálky:
Beluj
počet obyvateľov: 137
rímskokatolíkov: 69
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. mučeníka Vavrinca (1730)
Prenčov
počet obyvateľov: 638
rímskokatolíkov: 415
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1737)
Kaplnka Samaritánky (1730)

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.