ThLic. Michal Baláž


Dátum ordinácie: 21.06.2008

10.11.2023 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.11.2023 - 30.06.2024
Pastoračná výpomoc - Štefultov [Farnosť]
01.07.2018 - súčasnosť
Farár - Svätý Anton [Farnosť]
20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
26.09.2014 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
* ThLic.

01.10.2012 - 26.09.2014
Štúdium - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.02.2010 - 30.06.2018
Farský administrátor - Dudince [Farnosť]
01.07.2009 - 31.01.2010
Kaplán - Šahy [Farnosť]
01.07.2008 - 30.06.2009
Kaplán - Veľký Krtíš [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.