Štefultov


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Štefultov, Štefana Moyzesa č. 2, Štefultov, Banská Štiavnica 3, 969 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 692 18 68

počet obyvateľov: 1390
rímskokatolíkov: 897

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Joachima a Anny (1799)
celodenná adorácia: 9.11.
Kaplnka sv. Ondreja (1752)

Filiálky:
Banský Studenec
počet obyvateľov: 463
rímskokatolíkov: 324
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Premenenia Pána (1745)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1943)
Ilija
počet obyvateľov: 350
rímskokatolíkov: 265
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Egídia (1254)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Norbert Ďurdík (Farský administrátor excurrendo)
ThLic. Michal Baláž (Pastoračná výpomoc)
Mgr. Tomáš Štefina (Pastoračná výpomoc)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.