Banská Belá


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Belá, Banská Belá 293, 966 15 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 693 32 35

počet obyvateľov: 1167
rímskokatolíkov: 708

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jána, evanjelistu (1243)
celodenná adorácia: 12.4.
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (2002)
Filiálny kostol Panny Márie Karmelskej - pútnický (1708)
Kaplnka sv. Kataríny (1906)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1750)
Kaplnka sv. Alžbety (1892)

Filiálky:
Jurajova Štôlňa
počet obyvateľov: 110
rímskokatolíkov: 82
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Juraja (1947)
Kozelník
počet obyvateľov: 162
rímskokatolíkov: 55
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Božského Srdca (2007)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Tomáš Štefina (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.