Očová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Očová, ČSA 87, Očová, 962 23 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 534 99 76

počet obyvateľov: 2483
rímskokatolíkov: 925

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol všetkých svätých (1440)
celodenná adorácia: 9.3., 16.10.

Filiálky:
Dúbravy
počet obyvateľov: 941
rímskokatolíkov: 723
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie Sedembolestnej (1833)
celodenná adorácia: 2.6., 15.10.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.