Vígľašská Huta - Kalinka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vígľašská Huta - Kalinka, Kalinka 71, Vígľašská Huta - Kalinka, Slatinské Lazy, 962 25 (Sídlo)

Kontakty:
0908 940 001

počet obyvateľov: 320
rímskokatolíkov: 210

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina (1802)
celodenná adorácia: 27.2., 18.4.

Filiálky:
Klokoč
počet obyvateľov: 481
rímskokatolíkov: 350
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie (1998)
celodenná adorácia: 24.10.
Slatinské Lazy
počet obyvateľov: 537
rímskokatolíkov: 258

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.