Vígľašská Huta - Kalinka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vígľašská Huta - Kalinka, Kalinka 71, Vígľašská Huta - Kalinka, Slatinské Lazy, 962 25 (Sídlo)

Kontakty:
0917 915 700

počet obyvateľov: 318
rímskokatolíkov: 230

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina (1802)
celodenná adorácia: 27.2., 18.4.

Filiálky:
Klokoč
počet obyvateľov: 493
rímskokatolíkov: 410
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie (1998)
celodenná adorácia: 24.10.
Slatinské Lazy
počet obyvateľov: 530
rímskokatolíkov: 325

Kňazi vo farnosti:
Ján Buzák (Farár)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.