ICLic. Ing. Ľudovít Frindt


Dátum ordinácie: 17.06.1995

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Vígľašská Huta - Kalinka [Farnosť]
01.12.2018 - 30.06.2023
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.09.2018 - 30.06.2023
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Banská Štiavnica [Škola]
04.07.2017 - 30.09.2017
Farský administrátor excurrendo - Podhorie [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Banská Štiavnica

01.07.2015 - 30.06.2023
Farár - Banská Štiavnica [Farnosť]
01.02.2006 - 30.06.2015
Farár - Janova Lehota [Farnosť]
01.12.2004 - 31.01.2006
Duchovný správca a konateľ - Penzión Zornička, Donovaly
01.07.2004 - 31.01.2006
Farár - Donovaly [Farnosť]
01.05.2002 - 30.06.2004
Výpomocný duchovný - Žiar nad Hronom [Farnosť]
26.04.2002 - 28.06.2005
Konateľ - Neosolium S.C.M., s.r.o., Žiar nad Hronom
01.07.2000 - 30.04.2002
Farár - Kanianka [Farnosť]
10.04.2000 - 30.06.2000
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
01.10.1999 - 31.05.2000
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.06.1999 - 09.04.2000
Tajomník - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1999 - 09.04.2000
Kancelár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.1999 - 31.05.1999
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
24.06.1998 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
* ICLic.

01.07.1996 - 28.02.1999
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
01.07.1995 - 30.06.1996
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.