Kriváň


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kriváň, Kriváň 332, 962 04 (Sídlo)

Kontakty:
(0948) 677 110
0905 123 644

počet obyvateľov: 1752
rímskokatolíkov: 1365

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda (1995)
celodenná adorácia: 26.3., 9.7.

Filiálky:
Korytárky
počet obyvateľov: 828
rímskokatolíkov: 701
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie Karmelskej (1998)
celodenná adorácia: 2.3.
Zlatnô
počet obyvateľov: 120
rímskokatolíkov: 85

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.