Mons. Ján Krajčík


Dátum ordinácie: 24.05.1988

01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Kriváň [Farnosť]
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2005 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2005 - 31.10.2018
Dekan - Banská Bystrica - Katedrála [Dekanát]
01.07.2001 - 31.08.2005
Farár - Koš [Farnosť]
03.06.2000 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.1998 - 30.06.2001
Misijná služba - Sankt Petersburg, Rusko
01.07.1997 - 30.06.1998
Farár - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.09.1995 - 30.06.1997
Misijná služba - Sankt Petersburg, Rusko
01.03.1993 - 30.06.1995
Správca farnosti - Pitelová [Farnosť]
01.06.1991 - 31.08.1995
Správca fary - Trnavá Hora [Farnosť]
01.08.1990 - 31.05.1991
Kaplán - Detva [Farnosť]
25.05.1988 - 31.07.1990
Mimo pastorácie - Odobraný štátny súhlas
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.