Zvolenská Slatina


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zvolenská Slatina, SNP 102/8, Zvolenská Slatina, 962 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 539 42 18
0908 806 670

počet obyvateľov: 2802
rímskokatolíkov: 1206

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Povýšenia sv. Kríža (1837)
celodenná adorácia: 27.4., 15.11.

Filiálky:
Vígľaš
počet obyvateľov: 1546
rímskokatolíkov: 973
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Narodenia Panny Márie (2005)
celodenná adorácia: 14.8.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Pavel Cerovský (Farský administrátor)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.