MUDr. Mgr. Štefan Paľúch01.07.2008 - súčasnosť
Diakon - Žiar nad Hronom - Farnosť Sedembolestnej Panny Márie [Farnosť]
* trvalý diakon

16.05.2008 - 23.02.2012
Riaditeľ - Dom Božieho milosrdenstva, n. o. Banská Bystrica - Belveder
01.09.2004 - 29.02.2012
Riaditeľ - Diecézna charita
01.09.2004 - 30.06.2008
Diakon - Žiar nad Hronom [Farnosť]
19.09.2003 - súčasnosť
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.