Emil Ondrík


Dátum ordinácie: 23.02.1936
Dátum úmrtia: 13.10.2010

01.12.1982 - 22.02.1986
Výpomocný duchovný - Martin [Farnosť]
01.10.1980 - 30.11.1982
Penzionovaný - Martin [Farnosť]
01.07.1963 - 30.09.1980
Správca farnosti - Ladomerská Vieska [Farnosť]
01.07.1956 - 30.06.1963
Administrátor - Babiná [Farnosť]
01.04.1952 - 30.06.1956
Kaplán - Brezno [Farnosť]
31.12.1940 - 31.03.1952
Správca farnosti - Brehy [Farnosť]
30.04.1940 - 30.12.1940
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.09.1939 - 29.04.1940
Správca fary - Šimonovany [Farnosť]
01.07.1939 - 31.08.1939
Kaplán - Šimonovany [Farnosť]
01.03.1938 - 30.06.1938
Kaplán - Horné Hámre [Farnosť]
01.10.1937 - 28.02.1938
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.03.1937 - 30.09.1937
Kaplán - Jalná [Farnosť]
01.03.1936 - 28.02.1937
Kaplán - Detva [Farnosť]
22.02.1986
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.