Vít Tužinský


Dátum ordinácie: 12.06.1983

01.07.2014 - súčasnosť
Farár - Sklené Teplice [Farnosť]
01.07.2003 - 30.06.2014
Farár - Tekovská Breznica [Farnosť]
01.03.1995 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.1990 - 30.06.2003
Správca farnosti - Vrútky [Farnosť]
19.10.1987 - 31.03.1990
Správca farnosti - Sása [Farnosť]
01.10.1987 - 18.10.1987
Kaplán - Krupina [Farnosť]
01.11.1986 - 30.09.1987
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.09.1986 - 30.09.1986
Správca fary - Brezno [Farnosť]
01.04.1986 - 31.10.1986
Kaplán - Brezno [Farnosť]
01.04.1984 - 31.03.1986
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1983 - 31.03.1984
Ceremonár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
súčasnosť
Člen - Cenzori
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.