Zvolen - mesto


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zvolen - mesto, Námestie SNP 68/40, Zvolen, 960 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 533 21 22
0911 588 977

počet obyvateľov: 21467
rímskokatolíkov: 9464

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Alžbety (1224)
celodenná adorácia: 17.11.
Kaplnka sv. Dominika Savia - v budove CZŠ sv. Dominika Savia (2016)
Kaplnka sv. Štefana Uhorského - zámok (1050)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - súčasť farského kostola (1224)
celodenná adorácia: každý pracovný deň
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - v dome Dcér sv. Františka Assiského (2021)

Filiálky:
Lieskovec
počet obyvateľov: 1409
rímskokatolíkov: 558
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv.Jána Pavla II., apoštola Božieho milosrdenstva (2011)
celodenná adorácia: 22.10.
Zolná
počet obyvateľov: 477
rímskokatolíkov: 140
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Matúša (1250)

Inštitúcie:
Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Jozef Kraus (Farár)
SL.L. Mgr. Jozef Benčat (Farský vikár)
Martin Lenhardt (Diakon)
Jozef Kaniansky (Penzionovaný)
Ing. Václav Kocián (Penzionovaný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.