doc. SSD Blažej Štrba PhD.


Dátum ordinácie: 04.01.1997

01.06.2021 - súčasnosť
Vedecko-pedagogický titul - Univerzita Komenského, Bratislava [Univerzita]
15.12.2020 - súčasnosť
Člen - Pápežská biblická komisia, Rím
01.09.2019 - súčasnosť
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
01.09.2014 - súčasnosť
Prednášajúci - Fakulta biblických vied a archeológie, Jeruzalem, Izrael [Univerzita]
01.01.2009 - 31.12.2011
Člen rady - Katolícke biblické dielo na Slovensku
04.07.2007 - 04.07.2011
Člen výboru - Slovenská biblická spoločnosť
08.09.2006 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2006 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
16.06.2006 - súčasnosť
Akademický titul - Fakulta biblických vied a archeológie, Jeruzalem, Izrael [Univerzita]
01.09.2001 - 30.06.2006
Doktorand - Fakulta biblických vied a archeológie, Jeruzalem, Izrael [Univerzita]
01.08.2001 - 31.08.2001
Farský administrátor - Bacúch [Farnosť]
01.09.1999 - 30.06.2001
Štúdium - Pápežský orientálny inštitút, Rím [Univerzita]
01.09.1997 - 28.02.1998
Štúdium - Hebrejská univerzita, Jeruzalem [Univerzita]
01.04.1997 - 30.06.1997
Pastoračná služba - DS Katedrála sv. Františka Xaverského [Duchovná správa]
01.09.1996 - 30.06.2001
Štúdium - Pápežský biblický inštitút, Rím [Univerzita]
01.09.1993 - 30.06.1996
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.09.1991 - 30.06.1993
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.