Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského, Námestie SNP 27, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0910 123 644

počet obyvateľov: 4473
rímskokatolíkov: 1625

Kostoly a kaplnky:
Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského (1715)
celodenná adorácia: každý pracovný deň
Kostol sv. Alžbety (1393)
Kalvársky kostol povýšenia Svätého kríža (1452)

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
ICLic. Peter Lupták (Tajomník biskupa)
Martin Sebíň (Výpomocný duchovný)
doc. SSD Blažej Štrba PhD. (Výpomocný duchovný)
ThLic. Martin Ďuračka PhD. (Duchovný správca CUP)
Mgr. Paweł Stefan Wojnowski OCD (rektor kostola - DS Kalvária)
Mgr. Wiktor Józef Gorczyński OCD (Výpomocný duchovný - DS Kalvária)
Mgr. Ján Števkov OCD (Výpomocný duchovný - DS Kalvária)
ThLic. Pavol Noga CM (Rektor kostola - DS Kostola sv. Alžbety)
Mgr. Boris Brutovský (Duchovný správca KGŠM)
Mgr. Patrik Boržecký CM (Výpomocný duchovný DS Kostola sv. Alžbety)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.