Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského, Námestie SNP 27, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0910 123 644

počet obyvateľov: 5600
rímskokatolíkov: 2600

Kostoly a kaplnky:
Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského (1715)
celodenná adorácia: každý pracovný deň
Kostol sv. Alžbety (1393)
Kalvársky kostol povýšenia Svätého kríža (1452)

Duchovná správa:

Kňazi vo farnosti:
Martin Sebíň (Výpomocný duchovný)
doc. SSD Blažej Štrba PhD. (Výpomocný duchovný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.