JUDr. František Gálik


Dátum ordinácie: 08.06.1975

Poznámky:
Kňaz Trnavskej arcidiecézy

01.06.2016 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Občianske Združenie Dobrý Pastier [Duchovná správa]
01.06.2016 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.