Kláštor pod Znievom


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kláštor pod Znievom, A. Moyzesa 73/121, Kláštor pod Znievom, 038 43 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 493 31 46

počet obyvateľov: 1715
rímskokatolíkov: 1302

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša (1250)
celodenná adorácia: 13.5., 8.11.
Filiálny kostol sv. Kríža na Kalvárii (1729)
Prepoštský kostol Panny Márie (1250)
celodenná adorácia: 8.3., 26.10.
Kaplnka sv. Jozefa - miestna časť Lazany (1890)
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v zariadení pre seniorky, ul. M. Čulena (2016)

Filiálky:
Slovany
počet obyvateľov: 461
rímskokatolíkov: 230
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Michala, archanjela (1896)
celodenná adorácia: 26.6.
Vrícko
počet obyvateľov: 442
rímskokatolíkov: 300
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Bartolomeja, apoštola (1788)
celodenná adorácia: 29.11.
Kaplnka Najsvätejšieho Vykupiteľa v Dome matky Alfonzy Márie - obnovená 2016 (1988)

Duchovná správa:

Kňazi vo farnosti:

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.