Kláštor pod Znievom


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kláštor pod Znievom, A. Moyzesa 73/121, Kláštor pod Znievom, 038 43 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 493 31 46

počet obyvateľov: 1808
rímskokatolíkov: 1341

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša (1250)
celodenná adorácia: 13.5., 8.11.
Filiálny kostol sv. Kríža na Kalvárii (1729)
Prepoštský kostol Panny Márie (1250)
celodenná adorácia: 8.3., 26.10.
Kaplnka sv. Jozefa - miestna časť Lazany (1890)
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v zariadení pre seniorky, ul. M. Čulena (2016)

Filiálky:
Slovany
počet obyvateľov: 435
rímskokatolíkov: 295
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Michala, archanjela (1896)
celodenná adorácia: 26.6.
Vrícko
počet obyvateľov: 441
rímskokatolíkov: 220
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Bartolomeja, apoštola (1788)
celodenná adorácia: 29.11.
Kaplnka Najsvätejšieho Vykupiteľa v Dome matky Alfonzy Márie - obnovená 2016 (1988)

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
JUDr. František Gálik (Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier)
ThLic. Miroslav Klimant (Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier)
Mgr. Miroslav Rožek (Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier)
Mgr. Dušan Šadlák (Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier)
ThDr. Jerzy Bernaciak SCJ (Duchovný správca - sestry Satmárky - Vrícko)
Mgr. Marek Martinkovič (Duchovný správca - sestry Vykupiteľky - Vrícko)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.