Mgr. Marek Urban


Dátum ordinácie: 21.06.1997

01.05.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.1999 - súčasnosť
Duchovný správca - Rád klarisiek kapucínok na Slovensku [Rehoľa]
01.04.1999 - súčasnosť
Duchovný správca - sestry Kapucínky - Kopernica - Kremnica [Farnosť]
01.07.1997 - 31.03.1999
Pastoračná služba - Spišská diecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.