Kremnica


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kremnica, Štefánikovo námestie 3/5, Kremnica, 967 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 674 24 23

počet obyvateľov: 4934
rímskokatolíkov: 2388

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Františka Assiského (1658)
celodenná adorácia: 21.4.
Filiálny kostol sv. Alžbety - špitálsky (1450)
celodenná adorácia: každý štvrtok
Filiálny kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - zámok (1250)
Kaplnka sv. Andreja (1260)
Kaplnka sv. Anny (1773)

Filiálky:
Kopernica
počet obyvateľov: 397
rímskokatolíkov: 233
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Martina (1440)
celodenná adorácia: 11.8.
Kaplnka sv. Kláry - Kláštor Nepoškvrneného srdca Panny Márie (2001)
Lúčky
počet obyvateľov: 192
rímskokatolíkov: 121
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1810)
celodenná adorácia: 1.8.

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
Ing. Mgr. Michal Sandánus (Farský vikár)
Mgr. Marek Urban (Duchovný správca - sestry Kapucínky - Kopernica)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.