Mgr. Milan Bak OP


Rehoľné meno: Albert
Dátum ordinácie: 27.06.1998

01.03.2021 - súčasnosť
Penzionovaný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.10.2019 - 28.02.2021
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2017 - 30.09.2019
Penzionovaný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2013 - 31.08.2017
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.06.2001 - 31.08.2013
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračné pôsobenie na území inej diecézy

01.11.1998 - 31.05.2001
Administrátor - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.1998 - 30.09.1998
Kaplán - Duchovná správa, Zvolen - Západ [Duchovná správa]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.