Zvolen - Západ


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zvolen - Západ, Novozámocká 73, Zvolen - Západ, 960 01 (Sídlo)

Kontakty:
0903 982 348

počet obyvateľov: 11417
rímskokatolíkov: 6267

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Dominika Guzmána (1998)
celodenná adorácia: 8.8., 11.10.

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ján Tyrol OP (Farský administrátor)
S.T.L. Juraj Mačura OP (Provinciál)
ThLic. Maroš Fintor OP (Vikár provinciála)
doc. RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský PhD. OP (Duchovný rehoľnej spoločnosti)
ThLic. Milan Žilák OP (Výpomocný duchovný)
Mgr. Viliam Moric OP (Výpomocný duchovný)
Mgr. Milan Bak OP (Penzionovaný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.