Zvolen - Západ


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zvolen - Západ, Novozámocká 73, Zvolen - Západ, 960 01 (Sídlo)

Kontakty:
0903 982 348

počet obyvateľov: 9228
rímskokatolíkov: 4031

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Dominika Guzmána (1998)
celodenná adorácia: 8.8., 11.10.

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
ThLic. Marek Tresa OP (Farský administrátor)
S.T.L. Juraj Mačura OP (Provinciál)
ThLic. Maroš Fintor OP (Vikár provinciála)
doc. RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský PhD. OP (Duchovný rehoľnej spoločnosti)
Mgr. Alexander Horváth OP (Výpomocný duchovný)
Mgr. Viliam Moric OP (Výpomocný duchovný)
Mgr. Milan Bak OP (Penzionovaný)
Ing. Mgr. Tomáš Jančiar OP (Duchovný správca CUP)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.