Mgr. Gerhard Glazer - Opitz


Dátum ordinácie: 19.06.1993

01.07.2017 - súčasnosť
Farár - Kanianka [Farnosť]
01.07.2017 - súčasnosť
Duchovný správca - Nemocnica s poliklinikou, Bojnice [Duchovná správa]
01.07.2014 - 30.06.2017
Farský administrátor - Šahy [Farnosť]
10.02.2008 - 30.06.2014
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
* Kaplán a duchovný správca NsP Bojnice

01.07.2004 - 30.06.2014
Duchovný správca - Nemocnica s poliklinikou, Bojnice [Duchovná správa]
15.11.1999 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinácia z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

15.09.1999 - 30.06.2004
Administrátor - Kremnica [Farnosť]
01.07.1994 - 14.09.1999
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
20.06.1993 - 30.06.1994
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre pre pastoráciu v zdravotníctve [Rada KBS]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.