Jozef Jurga


Dátum ordinácie: 25.06.1961

Poznámky:
Kňaz Nitrianskej diecézy

01.01.2004 - súčasnosť
Penzionovaný - Partizánske 3 - Šimonovany [Farnosť]
01.01.2000 - súčasnosť
Pastoračná starostlivosť - Nemocnica, Partizánske
01.07.1961 - 31.12.1999
Pastoračná služba - Nitrianska diecéza [Diecéza]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.