Malé Kršteňany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malé Kršteňany, Malé Kršteňany 22, Partizánske 1, 958 03 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 748 50 66
0907 487 488

počet obyvateľov: 532
rímskokatolíkov: 432

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol narodenia Panny Márie (1340)
celodenná adorácia: 25.2., 29.5.

Filiálky:
Veľké Kršteňany
počet obyvateľov: 599
rímskokatolíkov: 443
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (2002)
celodenná adorácia: 29.4.
Kaplnka sv. Kataríny Alexandrijskej (1906)

Kňazi vo farnosti:
SSDr. Pavel Vilhan PhD. (Farský administrátor)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.