Mgr. Alexander Horváth OP


Rehoľné meno: Tadeáš
Dátum ordinácie: 08.06.2002

01.07.2022 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2022
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

15.06.2002 - 30.06.2010
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.