Mgr. Viliam Vlčko


Dátum ordinácie: 19.06.2010

01.07.2016 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Levice - mesto [Farnosť]
01.11.2010 - 30.06.2016
Farský administrátor - Bátovce [Farnosť]
01.07.2010 - 31.10.2010
Kaplán - Levice - mesto [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2010
Diakon - Levice - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.