Levice - mesto


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Levice - mesto, Sv. Michala 43, Levice 1, 934 01 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 631 22 50

počet obyvateľov: 17225
rímskokatolíkov: 8641

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1780)
celodenná adorácia: 23.3., 13.8.
Kostol sv. Jozefa (1675)
celodenná adorácia: 23.11.

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Filip Gulai (Kaplán)
Mgr. Viliam Vlčko (Výpomocný duchovný)
Mgr. Tibor Benčík (Pastoračná výpomoc)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.