Mgr. Stanisław Pyzik MS


Dátum ordinácie: 17.05.2008

01.08.2022 - súčasnosť
Farský vikár - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
* kaplán

01.07.2011 - 31.07.2022
Pastoračná služba - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
01.09.2009 - 30.06.2011
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
18.05.2008 - 31.08.2009
Pastoračná služba - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Saletíni - Chrenovec - Brusno [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.