Chrenovec - Brusno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chrenovec - Brusno, Chrenovec - Brusno 274, 972 32 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 547 12 93

počet obyvateľov: 1360
rímskokatolíkov: 994

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1339)
celodenná adorácia: 9.4., 3.7.
Kaplnka Panny Márie (1902)

Filiálky:
Handlová - Morovno
počet obyvateľov: 283
rímskokatolíkov: 185
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Povýšenia sv. kríža (1903)
Jalovec
počet obyvateľov: 566
rímskokatolíkov: 359
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Božského Srdca Ježišovho (1927)
Lipník
počet obyvateľov: 489
rímskokatolíkov: 381
Malá Čausa
počet obyvateľov: 695
rímskokatolíkov: 477
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1902)
Ráztočno
počet obyvateľov: 1209
rímskokatolíkov: 771
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Narodenia Panny Márie (1450)
Veľká Čausa
počet obyvateľov: 519
rímskokatolíkov: 281
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Gorazda (1999)

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Czesław Oko MS (Farský administrátor)
Mgr. Stanisław Pyzik MS (Farský vikár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.