Chrenovec - Brusno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chrenovec - Brusno, Chrenovec - Brusno 274, 972 32 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 547 12 93

počet obyvateľov: 1380
rímskokatolíkov: 1015

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1339)
celodenná adorácia: 9.4., 3.7.
Kaplnka Panny Márie (1902)

Filiálky:
Handlová - Morovno
počet obyvateľov: 283
rímskokatolíkov: 183
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Povýšenia sv. kríža (1903)
Jalovec
počet obyvateľov: 578
rímskokatolíkov: 368
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Božského Srdca Ježišovho (1927)
Lipník
počet obyvateľov: 492
rímskokatolíkov: 384
Malá Čausa
počet obyvateľov: 700
rímskokatolíkov: 490
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1902)
Ráztočno
počet obyvateľov: 1220
rímskokatolíkov: 776
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Narodenia Panny Márie (1450)
Veľká Čausa
počet obyvateľov: 517
rímskokatolíkov: 290
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Gorazda (1999)

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Czesław Oko MS (Farský administrátor)
Mgr. Stanisław Pyzik MS (Farský vikár)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.