Mons. Ing. Viliam Kurilla


Dátum ordinácie: 20.06.1971

Poznámky:
Kňaz Trnavskej arcidiecézy

01.07.2016 - súčasnosť
Penzionovaný - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2016
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
14.08.2008 - 30.06.2010
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.07.1971 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.