Banská Bystrica - mesto


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - mesto, Námestie Štefana Moysesa 1, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 412 45 31
0911 880 298

počet obyvateľov: 11535
rímskokatolíkov: 5546

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej (1225)
celodenná adorácia: 15.8.
Filiálny kostol sv. Kríža (1452)
celodenná adorácia: 14.9.
Kaplnka Ježiš nesie kríž ( )
Kaplnka Povýšenia sv. Kríža (nemocničná, DS Rooseveltova nem.) (1997)

Filiálky:
Kynceľová
počet obyvateľov: 386
rímskokatolíkov: 130
Nemce
počet obyvateľov: 1159
rímskokatolíkov: 424
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Bystríka, biskupa a mučeníka (2006)

Inštitúcie:
Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Martin Garaj (Kaplán)
Mons. Ing. Viliam Kurilla (Penzionovaný)
Gašpar Hegedüs (Penzionovaný)
Mgr. Michal Válka (Duchovný správca - FNsP F.D. Rooselevta)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.