Ing. Mgr. Tomáš Jančiar OP


Rehoľné meno: Bohuslav
Dátum ordinácie: 21.06.2003

01.09.2023 - súčasnosť
Duchovný správca - Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene [Pastoračné centrum]
01.09.2023 - súčasnosť
Duchovný správca CUP - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.02.2008 - 31.08.2023
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.11.2004 - 31.01.2008
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
22.06.2003 - 31.10.2004
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.