Mgr. Ivo Štofej SDB


Dátum ordinácie: 14.06.2003

01.07.2021 - súčasnosť
Duchovný rehoľnej spoločnosti - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
* direktor komunity

01.07.2013 - 30.06.2021
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
15.06.2003 - 30.06.2013
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Predstavený - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.