Banská Bystrica - Sásová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Sásová, Tatranská 38A, Banská Bystrica, 974 11 (Sídlo)

Kontakty:
0903 539 958

počet obyvateľov: 19000
rímskokatolíkov: 8990

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Panny Márie Pomocnice (2002)
celodenná adorácia: 10.2., 2.10.
Kaplnka v oratoriu (1997)

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Tibor Janúch SDB (Farský administrátor)
Mgr. Ivo Štofej SDB (Duchovný rehoľnej spoločnosti)
Mgr. Peter Kanský SDB (Výpomocný duchovný)
PaedDr. Vladimír Plášek SDB (Výpomocný duchovný)
Mgr. Jozef Ragula SDB (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.