ICLic. Zoltán Balga


Dátum ordinácie: 21.08.2010

01.04.2017 - súčasnosť
Sudca - Pražská arcidiecéza [Diecéza]
* vyšetrujúci sudca Metropolitného cirkevného súdu

01.07.2016 - súčasnosť
Pastoračná služba - Pražská arcidiecéza [Diecéza]
* 1.7.2021 - farár Slovenskej farnosti a Maďarskej farnosti pri kostole sv. Jindřicha v Prahe

15.02.2014 - súčasnosť
Obhajca zväzku - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.09.2013 - 30.06.2016
Duchovný správca - Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Šahy [Škola]
01.07.2013 - 30.11.2013
Správca filiálky - Demandice [Farnosť]
* duchovná správa filiálky Dolné Semerovce

10.10.2012 - 30.06.2013
Správca filiálky - Demandice [Farnosť]
* duchovná správa filiálky Sazdice

01.08.2012 - 30.09.2012
Farský administrátor excurrendo - Demandice [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Vyškovce nad Ipľom

01.07.2012 - 30.06.2016
Farský administrátor - Vyškovce nad Ipľom [Farnosť]
01.09.2011 - 12.06.2013
Štúdium - Univerzita Petra Pázmánya, Budapešť [Univerzita]
01.09.2010 - 30.06.2012
Kaplán - Šahy [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.