Mons. doc. ThDr. PhDr. František Škoda


Dátum ordinácie: 23.12.1950
Dátum úmrtia: 10.03.2016

01.09.1996 - 31.08.2002
Docent katedry - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1994 - 31.08.2002
Prednášajúci - Trnavská univerzita [Univerzita]
01.09.1991 - 31.07.2002
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1987 - 30.11.1990
Rektor - Nepomucenum, Rím
01.07.1966 - 31.08.1987
-- - Sekretariát pre nie veriacich, Rím
25.05.1963 - 10.03.2016
Akademický titul - Rím
01.10.1957 - 31.07.1966
Profesor - Pont. Seminario Reg. Fano (Pesaro) Taliansko
01.08.1956 - 31.08.1957
Vicerektor - Chlapčenské kolégium, Feltre
31.05.1956 - 10.03.2016
Akademický titul - Rím
01.07.1954 - 31.07.1956
Farský administrátor - Arina, Taliansko [Farnosť]
24.12.1950 - 30.06.1954
Kaplán - Lamon (Feltre - Belbuno) Taliansko [Farnosť]
10.03.2016
Pápežský prelát - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.